Biztonsági szabályzat

TISZTELT SZÜLŐK!

A közúti közlekedés mindenkor veszélyeket hordoz magában, gyerekek szállítása így még nagyobb felelősséget vár el a gyerekszállítást végző szolgáltatótól. A biztonságos közlekedés érdekében az alábbiakban felsorolt biztonsági előírások mindenkori betartását és betartatását várjuk el magunktól és minden ügyfelünktől:

az utazás teljes ideje alatt a gyerekeknek a biztonsági öv használata mindenkor kötelező, azt kikapcsolni tilos és veszélyes!
a buszokon a gyerekek kötelesek fegyelmezetten viselkedni, az ülésekből menet közben felállni tilos!
a buszokon az utazás ideje alatt a gyerekek a szájukba ne tegyenek semmit, ne egyenek és igyanak!
a buszokra,veszélyes, személyi sérüléseket okozó tárgyakat és eszközöket, illetőleg fegyvert felvinni tilos!
a buszokat bármilyen tevékenységgel megrongálni tilos!

JuniorBus Kft., mint szolgáltató magára nézve kötelezőnek tartja, hogy:

az otthon és az iskola közötti szállítás ideje alatt felelősséget vállal a buszokon szállított gyerekekért mindenkor a közlekedési szabályoknak megfelelően, a megengedett sebességgel és fokozott figyelemmel közlekedik,
a szolgáltatást végző mikrobuszok megfelelő műszaki állapotban és felszereltséggel legyenek, és ezt folyamatosan ellenőrzi minden mikrobusz üléseit biztonsági övvel látja el, melyek állapotát folyamatosan ellenőrzi,
folyamatos kapcsolattartási lehetőséget biztosít az utazás teljes ideje alatt a szolgáltatás koordinátorával,
mindenkor tájékoztatja az iskolát és a szülőt, illetőleg az általa megadott kontakt személyt, amennyiben a gyerek iskolába illetve hazaérkezésének megállapodás szerinti időpontjában változás állna be,
a buszokon csak és kizárólag ellenőrzött hang- és képanyagot használ.

Tisztelt Szülő vállalja, hogy:

gyerekével ismerteti a rá vonatkozó szabályokat és azok betartatásában közreműködik,
mindenkor időben értesíti a koordinátort, amennyiben a gyermeke szállítására vonatkozó időpontokban, illetve helyszínekben változás állna be,
megadja a gyerek indulási és érkezési idejében elérhető kapcsolattartó, kontakt személy nevét és telefonszámát, és a kontakt személy minden esetben elérhető,
anyagi felelősséggel tartozik abban az esetben, amennyiben gyereke a buszban kárt okoz.

JuniorBus Kft., mint iskolabusz szolgáltató a buszokon hagyott csomagokért, értéktárgyakért felelősséget nem vállal.

JuniorBus Kft., mint iskolabusz szolgáltató a gyerekek szállítását rendkívüli esetekben, szélsőséges időjárás, járhatatlan utak, a gyerekek biztonságát illetve bármilyen közúti közlekedést veszélyeztető esemény idején NEM vállalja!

Elérhetőségek

Ilyés Frigyes, ügyvezető
turizmus, különjáratok
Tel.: +36-20-91-91-113
Ilyés Nándor
iskolabusz koordinátor
Tel.: +36-20-95-86-424